מרים לוי ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 116362 בקשה 1

צו ירושה
03/03/2009
תל אביב
מרים לוי
3895646

רשם הירושה

08/03/2009
ידיעות
נסגרה
19/04/2009
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
לוי-אור סאםמשאבים 35 הוד השרון 45201עו"ד אליוב אמירהברזל 2 א' תל אביב 69710

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
06/04/2009אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
19/04/2009מתן צו
25/08/2013