חסנאת אלנבארי ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 18980 בקשה 1

צו ירושה
22/04/2009
באר שבע
חסנאת אלנבארי
326474608

רשם הירושה

26/04/2009
ידיעות
אין ענין
14/05/2009
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
אלנבארי עודהחורה 0עו"ד ראגב חורימעלה השחרור 19 חיפה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
30/04/2009אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
25/08/2013