פרלי פלציג ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 19302 בקשה 1

צו קיום צוואה
03/05/2009
ירושלים
פרלי פלציג
2455103

רשם הירושה

06/05/2009
ידיעות
הועברה ליועץ המשפטי
05/07/2009
העברה לבימ"ש

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
פלציג רוןהגפן 37 קרית ביאלי 27023עו"ד מקמל יצחקז'בוטינסקי 91 בני ברק 5111003-6182879

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
25/08/2013