יחיא יעקב ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 119613 בקשה 1

צו ירושה
20/05/2009
תל אביב
יחיא יעקב
42001040

רשם הירושה

24/05/2009
ידיעות
נסגרה
04/08/2009
העברה לבימ"ש

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
יעקבי חייםהסביון 52 אליכין 38908עו"ד אהרוני שרהשד' בן גוריון 21 חיפה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
04/08/2009העברה לבימ"ש
26/08/2013