חיה סימה גביש ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 121102 בקשה 1

צו ירושה
28/06/2009
תל אביב
חיה סימה גביש
44675718

רשם הירושה

05/07/2009
ידיעות
נסגרה
26/07/2009
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
גביש ישראלשד הקונגרס 38 רמת גן 52295עו"ד הורוביץ נירהשלושים ושלושה 17 רמת גן 52224

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
05/07/2009אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
26/07/2009מתן צו
27/08/2013