בלה מרקו ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 44674 בקשה 1

צו קיום צוואה
29/07/2009
חיפה
בלה מרקו
2338069

רשם הירושה

05/08/2009
ידיעות
אין ענין
26/08/2009
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
מרקו אהרןמאירהוף 8 חיפה 0עו"ד ברזילי חיהת.ד. 33276 חיפה 31332

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
12/08/2009אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
26/08/2009מתן צו
28/08/2013