אסתר גוריס ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 45811 בקשה 1

צו קיום צוואה
29/10/2009
חיפה
אסתר גוריס
306787359

רשם הירושה

04/11/2009
ידיעות
אין ענין
24/11/2009
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
ריינס יונונהדרך הים 172/6 חיפה 34890עו"ד תומפקוב גלינההלילך 11 עתלית 30300

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
10/11/2009אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
24/11/2009מתן צו
29/08/2013