ראיסה יאליניצ'ב ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 46039 בקשה 1

צו ירושה
15/11/2009
חיפה
ראיסה יאליניצ'ב
306539321

רשם הירושה

18/11/2009
ידיעות
אין ענין
09/05/2010
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
יאליניצ'ב יוריהלל 8 חיפה 0עו"ד תומפקוב גלינההלילך 11 עתלית 30300

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
07/12/2009דרישת פרטים
11/02/2010דרישת פרטים
06/05/2010אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
09/05/2010מתן צו
29/08/2013