חנן חדייר ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 125907 בקשה 1

צו קיום צוואה
19/11/2009
תל אביב
חנן חדייר
70913330

רשם הירושה

25/11/2009
ידיעות
נסגרה
22/12/2009
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
חדייר דינהנמירובר 19 תל אביב - 69713עו"ד אבינרי חנישד' רוטשילד 74 ת"א 65785

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
24/11/2009אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
22/12/2009מתן צו
29/08/2013