פאוזי נג'אר ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 46406 בקשה 1

צו קיום צוואה
10/12/2009
חיפה
פאוזי נג'אר
20904009

רשם הירושה

16/12/2009
ידיעות
אין ענין
18/02/2010
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
נגאר ויקטורש"י עגנון 30/3 חיפה 35519עו"ד ראגב חורית.ד. 274 פסוטה 25170

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
17/02/2010אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
18/02/2010מתן צו
29/08/2013