יוסף גלעד ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 46601 בקשה 1

צו ירושה
22/12/2009
חיפה
יוסף גלעד
9744293

רשם הירושה

30/12/2009
ידיעות
אין ענין
14/03/2010
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
ברק חיההסלע 3 עתלית 30300עו"ד גלינה תומפקובת"ד 4289 חיפה 31042

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
29/12/2009דרישת פרטים
11/02/2010דרישת פרטים
11/03/2010אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
14/03/2010מתן צו
30/08/2013