בוריס מרגולין ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 46704 בקשה 1

צו ירושה
30/12/2009
חיפה
בוריס מרגולין
304126360

רשם הירושה

03/01/2010
ידיעות
אין ענין
11/03/2010
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
פורגין טטיאנהאבא הילל 91 חיפה 0עו"ד גלינה תומפקובת"ד 4289 חיפה 31042

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
05/01/2010דרישת פרטים
31/03/2011דרישת פרטים
04/04/2011אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
11/03/2010מתן צו
30/08/2013