פרל לאה ישראלי ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 128529 בקשה 1

צו קיום צוואה
24/01/2010
תל אביב
פרל לאה ישראלי
41429804

רשם הירושה

27/01/2010
ידיעות
נסגרה
17/02/2010
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
ישראלי מריםקרית שמונה 11/8 חולון 58484עו"ד מרקוס אברהםמצדה 4 תל אביב 64582

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
16/02/2010אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
17/02/2010מתן צו
30/08/2013