אירינה פליקס ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 13213 בקשה 1

צו קיום צוואה
24/01/2010
נצרת
אירינה פליקס
309376671

רשם הירושה

27/01/2010
ידיעות
החלטה
02/03/2010
העברה לבימ"ש

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
מאיירוביץ' מרינהבן צבי יצחק 38/18 חיפה 26229עו"ד תומפקוב גלינההלילך 11 עתלית 30300

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
14/04/2010תגובת ב"כ היועץ המשפ

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
30/08/2013