אירינה פליקס ז"ל - מינוי מנהל עזבון - תיק 13213 בקשה 2

מינוי מנהל עזבון
24/01/2010
נצרת
אירינה פליקס
309376671

רשם הירושה

החלטה
02/03/2010
העברה לבימ"ש

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
מאיירוביץ' מרינהבן צבי יצחק 38/18 חיפה 26229עו"ד תומפקוב גלינההלילך 11 עתלית 30300

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
07/02/2010אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
30/08/2013