אסמא נאטור ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 47125 בקשה 1

צו ירושה
25/01/2010
חיפה
אסמא נאטור
305084931

רשם הירושה

27/01/2010
ידיעות
אין ענין
11/03/2010
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
נאטור מג'ידכפר יאסיף כפר יאסיף 24908עו"ד ג'ראח מואידלוחמי הגיטאות 12 נהריה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
10/03/2010אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
11/03/2010מתן צו
30/08/2013