לופו קרויטורו ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 47567 בקשה 1

צו קיום צוואה
23/02/2010
חיפה
לופו קרויטורו
65107211

רשם הירושה

03/03/2010
ידיעות
אין ענין
25/03/2010
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
קרויטורו סוניהקפלן 22/1 עכו 24514עו"ד ג'ראח מואידלוחמי הגיטאות 12 נהריה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
24/03/2010אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
25/03/2010מתן צו
30/08/2013