מוסא משה פניריאן ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 130593 בקשה 1

צו ירושה
16/03/2010
תל אביב
מוסא משה פניריאן
68025873

רשם הירושה

21/03/2010
ידיעות
נסגרה
26/04/2010
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
פניריאן רחלשד הוז דב 50/8 חולון 58239עו"ד אבן זהר ליאלדניאל פריש 3 תל אביב

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
22/03/2010אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
26/04/2010מתן צו
31/08/2013