כרמי יוגב ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 131580 בקשה 1

צו קיום צוואה
28/04/2010
תל אביב
כרמי יוגב
5149026

רשם הירושה

05/05/2010
ידיעות
נסגרה
01/06/2010
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
יוגב בתיהקפריסין 9 כניסה א תל אביב - 69016עו"ד אבינרי חנישד' רוטשילד 74 ת"א 65785

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
02/05/2010דרישת פרטים
30/05/2010אין עניין +הערות

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
01/06/2010מתן צו
31/08/2013