צילה טיברגר ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 48988 בקשה 1

צו קיום צוואה
14/06/2010
חיפה
צילה טיברגר
10843498

רשם הירושה

16/06/2010
ידיעות
אין ענין
02/08/2010
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
טיברגר שאול אהרןסנש חנה 22 קרית טבעון 36036עו"ד בן חיים צבישד' המגינים 53 חיפה 33265

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
28/07/2010אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
02/08/2010מתן צו
01/09/2013