ריטה ליברמן ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 133728 בקשה 1

צו קיום צוואה
28/06/2010
תל אביב
ריטה ליברמן
41838194

רשם הירושה

04/07/2010
ידיעות
נסגרה
25/07/2010
דחייה

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
קורנברוט נוריתנחשון 25 רמת השרון 0עו"ד אבינרי חנישד' רוטשילד 74 ת"א 65785

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
30/06/2010דרישת פרטים

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
25/07/2010דחייה
01/09/2013