אסתר כדורי ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 22192 בקשה 1

צו קיום צוואה
19/07/2010
ירושלים
אסתר כדורי
259259

רשם הירושה

25/07/2010
ידיעות
הועברה ליועץ המשפטי
10/10/2010
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
כדורי זיו נחוםלוין שמריהו 38 ירושלים 96664עו"ד עוז אלדדהלל 4 י-ם 91023

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
05/10/2010אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
01/09/2013