רונית גוליק ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 135590 בקשה 1

צו ירושה
12/08/2010
תל אביב
רונית גוליק
28874998

רשם הירושה

נסגרה
12/08/2010
מחיקה

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
לוריא תמר דורההתאנה 5 קדימה-צורן 60920עו"ד ברזילי חיהת.ד. 33276 חיפה 31332

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
12/08/2010מחיקה
01/09/2013