רבקה קורנברג ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 136215 בקשה 1

צו קיום צוואה
26/08/2010
תל אביב
רבקה קורנברג
312753742

רשם הירושה

05/09/2010
ידיעות
נסגרה
15/03/2011
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
גולד סנדרה אבליקאמפן 1/59 אילת 88513עו"ד אליוב אמירהברזל 2א תל אביב 69710

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
17/10/2010דרישת פרטים
03/03/2011אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
15/03/2011מתן צו
01/09/2013