לב פרלוב ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 50160 בקשה 1

צו ירושה
01/09/2010
חיפה
לב פרלוב
321946006

רשם הירושה

05/09/2010
ידיעות
אין ענין
11/01/2011
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
פרלוב בוריסטבנקין יצחק 45/38 חיפה 32801עו"ד ראגב חורית.ד. 274 פסוטה 25170

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
22/11/2010דרישת פרטים
10/01/2011אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
11/01/2011מתן צו
01/09/2013