מיסם אלסייד ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 22551 בקשה 1

צו ירושה
07/09/2010
באר שבע
מיסם אלסייד
331565010

רשם הירושה

15/09/2010
ידיעות
אין ענין
17/10/2010
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
אלסייד ספיאןסייד )שבט( סייד )שבט( 84941עו"ד ראגב חורימעלה השחרור 19 חיפה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
03/10/2010אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
02/09/2013