אלה מרגולין ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 50441 בקשה 1

צו ירושה
06/10/2010
חיפה
אלה מרגולין
304126386

רשם הירושה

13/10/2010
ידיעות
אין ענין
11/05/2011
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
מרגולין יבגניהברלב חיים 15/10 חיפה 0עו"ד גלינה תומפקובת"ד 4289 חיפה 31042

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
18/10/2010דרישת פרטים
26/04/2011דרישת פרטים
01/06/2011אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
11/05/2011מתן צו
02/09/2013