עזרא ביבי ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 137381 בקשה 1

צו ירושה
12/10/2010
תל אביב
עזרא ביבי
57498933

רשם הירושה

17/10/2010
ידיעות
נסגרה
21/11/2010
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
ביבי סימההרצל 75/20 רמת גן 52443עו"ד יהודאי הרצלז'בוטינסקי 18 ראשל"צ 75229

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
19/10/2010אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
21/11/2010מתן צו
02/09/2013