ריזק ריזק ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 14244 בקשה 1

צו קיום צוואה
12/10/2010
נצרת
ריזק ריזק
20289419

רשם הירושה

17/10/2010
ידיעות
אין ענין
13/03/2011
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
ריזק תאופיקריינה ריינה 16940עו"ד בסול סאמרת.ד. 921 כפר רינה 16940

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
04/11/2010דרישת פרטים
09/03/2011אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
13/03/2011מתן צו
02/09/2013