תמר קנובל ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 139223 בקשה 1

צו ירושה
23/11/2010
תל אביב
תמר קנובל
7948698

רשם הירושה

28/11/2010
ידיעות
נסגרה
23/11/2010
מחיקה

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
בן עמי סימיפרלשטיין 25/8 בת ים 59467עו"ד אבינרי חנישד' רוטשילד 74 ת"א 65785

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
23/11/2010מחיקה
02/09/2013