איליה קריס ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 51626 בקשה 1

צו קיום צוואה
23/12/2010
חיפה
איליה קריס
304674088

רשם הירושה

29/12/2010
ידיעות
אין ענין
08/02/2011
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
קריס בוריסהזית 11/11 נשר 36751עו"ד תומפקוב גלינההלילך 11 עתלית 30300

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
07/02/2011אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
08/02/2011מתן צו
03/09/2013