מימון חסין ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 136252 בקשה 3

צו קיום צוואה
02/01/2011
תל אביב
מימון חסין
7147044

רשם הירושה

05/01/2011
ידיעות
נסגרה
01/03/2011
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
חסין שמואליהודה הלוי 3 תל אביב - 65135עו"ד סבן ניראנגל 1 תל אביב 65224

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
23/02/2011אין עניין +הערות

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
01/03/2011מתן צו
03/09/2013