שרה איזנשטיין ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 140773 בקשה 1

צו קיום צוואה
03/01/2011
תל אביב
שרה איזנשטיין
7044647

רשם הירושה

05/01/2011
ידיעות
נסגרה
12/04/2011
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
גינת אילנהגלעד 5/33 רמת גן 52515עו"ד מרקוס אברהםמצדה 4 תל אביב 64582

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
23/03/2011אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
12/04/2011מתן צו
03/09/2013