מימון חסין ז"ל - בקשה אחרת - תיק 136252 בקשה 4

בקשה אחרת
11/01/2011
תל אביב
מימון חסין
7147044

רשם הירושה

החלטה
08/02/2011
דחייה

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
חסין שמואליהודה הלוי 3 תל אביב - 65135עו"ד סבן נירשד' רוטשילד 100 תל אביב

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
23/02/2011אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
12/01/2011החלטת רשם
13/02/2011החלטת רשם
03/05/2011החלטת רשם
03/09/2013