אמנה אל סיף ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 52024 בקשה 1

צו ירושה
23/01/2011
חיפה
אמנה אל סיף
21426697

רשם הירושה

30/01/2011
ידיעות
הועברה ליועץ המשפטי
22/02/2011
העברה לבימ"ש

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
סייף מוחמדערערה ערערה 30026עו"ד אבו אלמוהנד ג'אודאתת.ד. 331 כפר קרע 30075

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
27/01/2011דרישת פרטים

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
03/09/2013