ניקולאי חי אברהם ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 141540 בקשה 1

צו קיום צוואה
27/01/2011
תל אביב
ניקולאי חי אברהם
73184210

רשם הירושה

02/02/2011
ידיעות
נסגרה
01/06/2011
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
אבירם אהרוןדגניה 14 הרצליה 46331עו"ד אבירם יעקבסחרוב 11 ראשון לציון

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
09/02/2011דרישת פרטים
23/03/2011אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
01/06/2011מתן צו
03/09/2013