רחל בקר ז"ל - מינוי מנהל עזבון - תיק 140849 בקשה 2

מינוי מנהל עזבון
08/02/2011
תל אביב
רחל בקר
10740850

רשם הירושה

נסגרה
29/05/2011
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
לוי דוריגורדון 27/4 רחובות 76289עו"ד אליוב אמירהברזל 2א תל אביב 69710

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
09/03/2011אין עניין +הערות

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
29/05/2011מתן צו
03/09/2013