חיים ווגשי ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 52771 בקשה 1

צו ירושה
07/03/2011
חיפה
חיים ווגשי
2214419

רשם הירושה

16/03/2011
ידיעות
אין ענין
06/04/2011
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
ווגשו נחמהסלומון יעקב 12/10 חיפה 32589עו"ד ברזילי חיהת.ד. 33276 חיפה 31332

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
20/03/2011אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
06/04/2011מתן צו
05/09/2013