יפה בר נחום ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 142751 בקשה 1

צו קיום צוואה
15/03/2011
תל אביב
יפה בר נחום
904409

רשם הירושה

20/03/2011
ידיעות
נסגרה
27/06/2011
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
בר נחום עופרשד אמנון ותמר 9/2 הרצליה 46417עו"ד אליוב אמירהברזל 2א תל אביב 69710

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
07/04/2011אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
27/06/2011מתן צו
05/09/2013