נזיבה ציביה מרקוס ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 142764 בקשה 1

צו קיום צוואה
15/03/2011
תל אביב
נזיבה ציביה מרקוס
8701534

רשם הירושה

20/03/2011
ידיעות
נסגרה
16/06/2011
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
מרקוס אברהםבמצדה 4 תל אביב - 0עו"ד מרקוס אברהםמצדה 4 תל אביב 64582

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
27/03/2011דרישת פרטים
08/05/2011אין עניין +הערות

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
16/06/2011מתן צו
05/09/2013