דניאל ליזמי ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 52928 בקשה 1

צו ירושה
21/03/2011
חיפה
דניאל ליזמי
51399392

רשם הירושה

27/03/2011
ידיעות
אין ענין
17/04/2011
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
ליזמי איילהחרמון 6/15 עכו 24211עו"ד מואיד ג'ראחלוחמי הגיטאות 12 נהריה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
28/03/2011אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
17/04/2011מתן צו
05/09/2013