מימון חסין ז"ל - תיקון צו ירושה - תיק 136252 בקשה 5

תיקון צו ירושה
03/05/2011
תל אביב
מימון חסין
7147044

רשם הירושה

נסגרה
03/05/2011
דחייה

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
חסין שמואליהודה הלוי 3 תל אביב - 65135עו"ד סבן נירשד' רוטשילד 96, תל אביב 65224

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
06/06/2011אין עניין +הערות

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
06/09/2013