גבריאל מרגלית ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 145859 בקשה 1

צו קיום צוואה
23/06/2011
תל אביב
גבריאל מרגלית
1824408

רשם הירושה

03/07/2011
ידיעות
נסגרה
11/08/2011
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
מרגלית אביטלילין דוד 15 גבעתיים 53529עו"ד ארקין-חן קרןנעמ"ת חדרה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
14/07/2011אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
10/08/2011מתן צו
06/09/2013