מורד עראבי ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 54731 בקשה 1

צו ירושה
18/07/2011
חיפה
מורד עראבי
200833358

רשם הירושה

27/07/2011
ידיעות
אין ענין
11/10/2011
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
עראבי אבראהיםעיר עתיקה 31/302 עכו 0עו"ד ג'ראח מואידלוחמי הגיטאות 12 נהריה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
28/07/2011דרישת פרטים
10/10/2011אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
11/10/2011מתן צו
07/09/2013