שושנה גוקון ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 146587 בקשה 1

צו קיום צוואה
19/07/2011
תל אביב
שושנה גוקון
9921818

רשם הירושה

27/07/2011
ידיעות
נסגרה
31/08/2011
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
הורוביץ רויטלקרן קימת לישראל 46/ פתח תקווה 49351עו"ד הורוביץ נירהשלושים ושלושה 17 רמת גן 52224

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
03/08/2011אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
30/08/2011מתן צו
07/09/2013