סהל ג'ראח ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 54875 בקשה 1

צו ירושה
01/08/2011
חיפה
סהל ג'ראח
20717732

רשם הירושה

03/08/2011
ידיעות
אין ענין
14/09/2011
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
ג'ראח ג'ומאנהמעלה החורשה 8 עכו 24505עו"ד ג'ראח מואידלוחמי הגיטאות 12 נהריה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
22/08/2011דרישת פרטים
13/09/2011אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
14/09/2011מתן צו
07/09/2013