ישעיהו בן שחר ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 54926 בקשה 1

צו קיום צוואה
02/08/2011
חיפה
ישעיהו בן שחר
5466214

רשם הירושה

07/08/2011
ידיעות
אין ענין
07/09/2011
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
בן שחר רבקהלאה 18 חיפה 34403עו"ד אבן יואבת.ד. 33661 חיפה 33661

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
06/09/2011אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
07/09/2011מתן צו
07/09/2013