נעים צ'נירו ז"ל - בקשה להמצאת צוואה מקורית - תיק 24704 בקשה 2

בקשה להמצאת צוואה מקורית
11/08/2011
ירושלים
נעים צ'נירו
74800814

רשם הירושה

ניתנה תגובה
19/09/2011
העברה לבימ"ש

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
צ'נירו בת ציוןיוסי בן יועזר 14 ירושלים 0עו"ד עוז אלדדהלל 4 י-ם 91023

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
07/09/2013