עקיבא שמילוביץ ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 36271 בקשה 4

צו ירושה
27/09/2011
חיפה
עקיבא שמילוביץ
17514670

רשם הירושה

05/10/2011
ידיעות
החלטה
11/01/2012
העברה לבימ"ש

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
שמילוביץ אוריתל אביב 42 כניסה ת חיפה 35415עו"ד ברזילי חיהת.ד. 33276 חיפה 31332

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
11/10/2011דרישת פרטים
08/01/2012תגובת ב"כ היועץ המשפ

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
11/01/2012העברה לבימ"ש
08/09/2013