ח'ליל גראבה ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 15969 בקשה 1

צו קיום צוואה
11/10/2011
נצרת
ח'ליל גראבה
20743514

רשם הירושה

26/10/2011
ידיעות
החלטה
03/02/2012
דחייה

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
גראבה קאסםריינה ריינה 16940עו"ד בסול סאמרת.ד. 921 כפר רינה 16940

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
14/11/2011דרישת פרטים

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
02/01/2013דחייה
08/09/2013